Aktualności

22.01.2013

Podsumowanie akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2012

Wzorem lat ubiegłych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle po raz kolejny przyłączył się do Akcji, tworząc Terenowy Sztab Nr 405. Mając na względzie charakter Akcji rozpoczęto zbiórkę darów w lokalnych instytucjach, firmach oraz placówkach oświatowych od 6 do 31 grudnia 2012 r., która poprzedzona została akcją promocyjną w lokalnych mediach, m. in. portalach internetowych oraz w Telewizji Jasło. 

Dzięki ofiarności darczyńców udało się zebrać ponad 850 kg darów, z czego przygotowane zostały paczki dla 150 dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących zamieszkałych na terenie miasta Jasła. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle wszystkim darczyńcą składa serdeczne podziękowania za życzliwość, wsparcie i czynne włączenie się do Akcji.Za przekazane dary serdecznie dziękujemy:

- Zespołowi Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle
- Zespołowi Szkół Miejskich Nr 2 w Jaśle
- Zespołowi Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle
- Zespołowi Szkół Miejskich Nr 4 w Jaśle
- Zespołowi Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle
- Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle
- Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaśle
- Szkole Podstawowej Nr 7 w Jaśle
- Szkole Podstawowej Nr 10 w Jaśle
- Przedszkolu Miejskiemu Nr 1 w Jaśle
- Przedszkolu Miejskiemu Nr 2 w Jaśle
- Przedszkolu Miejskiemu Nr 9 w Jaśle
- Przedszkolu Miejskiemu Nr 10 w Jaśle
- Bankowi PKO BP w Jaśle
- Bankowi PKO S.A. w Jaśle
- Przedszkolu Miejskiemu Nr 11 w Jaśle
- Zespołowi Szkół Budowlanych w Jaśle
- Urzędowi Miasta w Jaśle
- Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle
- Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle
- Radzie Sołectwa Wolica
- Bankowi Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
- Firmie Astra Spółka z o.o. w Jaśle
- Firmie Gran-Pik Liwocz
- Firmie Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. w Jaśle
- Firmie Agatex w Jaśle
- Firmie biuropromocji Miejsce Piastowe
- Firmie TMT Teresa Tęcza w Jaśle
- Firmie Dorotex w Jaśle
- Firmie Lider w Jaśle
- Firmie Zamex Sp.J. w Jaśle
- Firmie Usługi Transportowe i Sanitarne w Wolicy
- Firmie Domicela sp. z o.o. w Jaśle
- Piekarni Jan Wątroba w Jaśle
- Firmie Centrum Szkoleniowo Konsultingowe Dla Biznesu Jerzy Gałuszka
- Firmie Duet-Papier s.c. w Jaśle

powrót