Aktualności

31.08.2012

Stypendia szkolne - WAŻNE!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje: 
Od dnia 1 października 2012 r. kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne w przeliczeniu na jednego członka rodziny wynosi 456,00 zł.  

Osoby zainteresowane pobieraniem stypendium szkolnego, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456,00 zł, powinny złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle w terminie do 15 września 2012 r.

powrót