Aktualności

20.08.2012

Poradnictwo rodzinne

Od 22 sierpnia 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle oferował będzie nową formę wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 

Poradnictwo rodzinne to działania osoby przygotowanej do pracy z rodziną podejmowane we współpracy z instytucjami i organizacjami (m.in. poprzez wspieranie funkcjonowania rodziny) pracującymi na rzecz prawidłowego rozwoju oraz wychowania dzieci i młodzieży. Zakres poradnictwa rodzinnego jest bardzo szeroki i obejmuje różne formy pomocy udzielanej zarówno dzieciom i dorosłym. Ogólnie pomoc koncentruje się wokół złożonej problematyki wychowawczej, przede wszystkim dotyczy napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, problemu rozwodu rodziców, rozpadu rodziny, zachowań destrukcyjnych dzieci (wagary, ucieczki, używki, itp.), problemów rodzinnej opieki zastępczej oraz profilaktyki na rzecz rodziny. Istotą poradnictwa rodzinnego jest podjęcie próby zmian w nawykach postępowania wychowawczego rodziców, zwyczajach, metodach wpływu na dziecko, naprawy relacjach i komunikacji między członkami rodziny itp.

Poradnictwo rodzinne odbywać się będzie w każdą środę w godzinach od 16.00 do 18.00 w budynku Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle przy ulicy Floriańskiej 8A. Zapraszamy!

powrót