Aktualności

16.08.2012

Kolonia profilaktyczna w Zakopanem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizując zadania w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodzin na rok 2012-2014 których celem jest praca z rodziną i pomoc w opiece i wychowaniu dziecka zorganizował kolonię profilaktyczną w Zakopanem.  

Kolonia trwać będzie od 16.08.2012 r. do 22.08.2012 r. Na kolonie wyjechało 14 dzieci w wieku gimnazjalnym pochodzących z rodzin objętych wsparciem i pracą socjalną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. W trakcie kolonii dzieci będą miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach integracyjnych, sportowych, wycieczkach, ogniskach, zajęciach rekreacyjno-edukacyjnych w formie warsztatów profilaktycznych, warsztatów rozwijających zachowania asertywne oraz w konkursach artystycznych. 

powrót