Aktualności

16.08.2012

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji asystenta rodziny. 

  

powrót