Aktualności

01.08.2012

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2012r.

 

powrót