Aktualności

20.07.2012

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2012/2013

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013 będzie można składać począwszy od 01.08.2012r. w Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Floriańskiej 8a w Jaśle w godzinach od 8.00-15.00.
Okres świadczeniowy 2012/2013 rozpoczyna się 01.10.2012r. i będzie trwał do 30.09.2013r. 

Terminy wypłat i składania wniosków

Art. 20 ust. 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

Art. 20 ust. 5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. 

powrót