Aktualności

02.07.2012

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie uslug szkoleniowych na terenie miasta Jasla dla osób uczestniczacych w projekcie ,,Czas na aktywność w mieście Jaśle" w 2012r.
- dotyczy części nr VI.

Do pobrania pdf    

powrót