Aktualności

02.07.2012

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Działajac na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami) Do pobrania pdf

powrót