Aktualności

16.03.2012

Strona internetowa dotycząca form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje o zakończeniu pierwszego etapu prac nad stroną internetową dotyczącą form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Powyższa strona dostępna jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl. Adresatami strony są m.in. rodzice małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, gminy, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć, a także podmioty, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem żłobku).
Informujemy również, iż na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: PROGRAM MALUCH został umieszczony link do nowo powstałej strony.

powrót