Aktualności

02.03.2012

Poradnictwo specjalistyczne

Od dnia 5 marca 2012r w budynku przy ul. Floriańskiej 8A w Jaśle prowadzone będzie poradnictwo prawne, psychologiczne oraz mediacje wg poniższego harmonogramu. 

Dzień tygodnia

Godziny

Planowane wsparcie

Poniedziałek

1600 – 1800

Poradnictwo psychologiczne

(dla osób doznających przemocy w rodzinie)

 

Wtorek

1600 – 1800

 

 

Mediacje

(dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych)

 

 

Środa

930 – 1130

Poradnictwo psychologiczne

(dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych) 

1130 – 1330

Grupa wsparcia
(dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych)

 

1200 – 1400

Poradnictwo prawne

(dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych)

 

Czwartek

900 – 1100

Poradnictwo prawne

(dla klientów MOPS w Jaśle )

 

1600 – 1800

Poradnictwo prawne

(dla osób doznających przemocy w rodzinie)

 

 

Wszelkie porady będą udzielane bezpłatnie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

 

 

powrót