Aktualności

01.02.2012

Podsumowanie akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2011

W dniu 26.01.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie przebiegu akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2011 zorganizowanej na terenie miasta Jasła przez Terenowy Sztab Akcji nr 21 powołany przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle. Spotkanie zakończyło się rozdaniem zebranych darów dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących z terenu naszego miasta. 

Akcja organizowana jest nieprzerwanie od 1993 roku a jej inicjatorką jest redaktor Polskiego Radia Lublin Pani Ewa Dados. W ramach akcji prowadzona jest zbiórka darów w postaci żywności nadającej się do długoterminowego przechowywania, słodyczy, odzieży, zabawek, artykułów szkolnych oraz m.in. książek. W ramach akcji nie zbiera się żadnych środków finansowych.
Terenowy Sztab Akcji nr 21 poprzedził zbiórkę darów aktywną promocją akcji w lokalnych mediach, portalach internetowych oraz radiu, natomiast samą zbiórkę prowadzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle w dniach od 05.12.2011 r. do 09.12.2011 r.
Dzięki ofiarności darczyńców udało się zebrać 781 kg darów, które przechowywane były w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. W dniu 26.01.2012 r. dary te zostały przekazane dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących z terenu naszego miasta. Rozdanie paczek miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 1 i poprzedzone zostało programem artystycznym przygotowanym przez uczniów tej szkoły oraz uczniów Gimnazjum nr 4 w Jaśle.
Działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle Terenowy Sztab Akcji nr 21 składa podziękowania wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem umożliwili przeprowadzenie Akcji. Szczególnie pragniemy podziękować:
1. Panu Robertowi Woźnikowi – Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaśle, za umożliwienie składowania zebranych w Akcji darów w świetlicy policyjnej oraz użyczenie samochodu dostawczego do transportu darów.
2. Pani Grażynie Idzik – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, za użyczenie sali gimnastycznej, gdzie rozdane zostały zebrane w Akcji dary, a także przygotowanie programu artystycznego.
3. Panu Andrzejowi Kaleta – Prezesowi PSS Społem, za użyczenie na potrzeby Akcji wagi.
4. Pani Dorocie Lignar – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, za wsparcie organizacyjne Akcji.
Dziękujemy Dyrektorom, Pedagogom oraz Uczniom następujących szkół i przedszkoli za wsparcie Akcji oraz przekazane dary:
1. Przedszkole Miejskie nr 10 w Jaśle
2. Przedszkole Miejskie nr 11 w Jaśle
3. Gimnazjum nr 1 w Jaśle
4. Zespół Szkół Miejskich nr 4
5. Zespół Szkół nr 3 w Jaśle
6. Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle
7. Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
8. Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle
9. Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle
10. Zespół Szkół Społecznych w Jaśle
11. Szkoła Podstawowa nr 10 w Jaśle

Dziękujemy pracownikom następujących firm i instytucji za przekazanie darów na rzecz Akcji:
1. Urząd Miasta w Jaśle
2. Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle
4. Zamex Sp. J.
5. Duet – Papier S.C.
6. Lider – Centrum Papierniczo Biurowo Reklamowe
7. PPHU Astra Sp. z o. o.
8. PKO BP Oddział w Jaśle
9. PGNiG w Jaśle, Karpacki Oddział Obrotu Gazem
10. Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło S. A.
11. PPH Gran – Pik
12. Centrum Opakowań i Gastronomii „GRETTA”
Dziękujemy również osobom prywatnym, które swoimi darami wsparły naszą Akcję.
Dziękujmy Wszystkim Darczyńcom za okazane wsparcie oraz Wolontariuszom i przyjaciołom Akcji, za ich pracę, czas i poświęcenie.


Terenowy Sztab Akcji nr 21 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle.


powrót