Aktualności

17.01.2012

Uruchomiona została witryna internetowa Zespołu interdyscyplinarnego

W dniu 16.01.2012 r. podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Jasła zaprezentowana została witryna internetowa Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działająca od miesiąca stycznia 2012 r. pod adresem elektronicznym www.stopprzemocyjaslo.pl.

Witryna tworzona była od miesiąca grudnia 2011 r. przez powołaną specjalnie w tym celu grupę roboczą. Pełni ona przede wszystkim rolę informacyjną w zakresie roli Zespołu interdyscyplinarnego w przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie. Ponadto umożliwia kierowanie pytań do pracujących na rzecz Zespołu interdyscyplinarnego ekspertów, m.in. prawników, psychologów i psychoterapeutów. Na stronie internetowej w dniu dzisiejszym umieszczono film krótkometrażowy zrealizowany w ramach kampanii społecznej „STOP przemocy”, który spełniać ma funkcję informacyjną oraz motywująco – reagującą.

powrót