Aktualności

13.01.2012

Bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.), zaprasza mieszkańców miasta Jasła, szczególnie rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego.  

Poradnictwo psychologiczne odbywać się będzie w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 9.30 do 11.30. 
Prawnik dyżur pełnił będzie w każdą środę miesiąca w godzinach od 12:00 do 14:00.

Poradnictwo odbywać się będzie w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle przy ulicy Kochanowskiego 3. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu 13 446 43 28.

 

powrót