Aktualności

12.01.2012

Konsultacje prawne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizując obowiązek ustanowiony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.),zaprasza mieszkańców miasta Jasła do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego.

Konsultacje prawne odbywać się będą w każdą środę w godzinach od 12:00 do 14:00

w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu 13-446-43-28 

powrót