Aktualności

28.12.2011

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle wykonując obowiązek zawarty w art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) informuje, o wynikach konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2012 roku. 

 

powrót