Aktualności

Ogłoszenie

11.12.2018


Informacja


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 11 do 14 grudnia 2018 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 . Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle /osoby ujęte na liście , które wybierały w pierwszym terminie tj.listopadzie/

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz.1508 ze zm. ) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz.1358) tj. kwoty 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolna 25 lub pod numerem telefonu: 13 446 71 30 lub u swoich pracowników socjalnych.

Więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

07.12.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło, ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - REFERENT.

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy


Więcej

Informacja

03.12.2018

INFORMUJEMY, ŻE W MIESIĄCU GRUDNIU MEDIACJE DLA RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Z TERENU MIASTA JASŁA ODBĘDĄ SIĘ 6 GRUDNIA GODZ. 15.30 DO 17.30 W SALI 116 ( I PIĘTRO).
Więcej

Ogłoszenie

30.11.2018


Informacja


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniu 5 grudnia 2018r. będzie dodatkowy termin wydawania żywności za listopad dla zakwalifikowanych w godzinach od 12:00 do 14:00 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29 /PEKTOWIN-NATUREX Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 poz.1358) tj. kwoty 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolna 25 lub pod numerami telefonu: 13 44 67130 lub ze swoim pracownikiem socjalnym.
Więcej

Ogłoszenie

22.11.2018


Informacja


   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 23 do 29 listopada 2018 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz.1508 ze zm. ) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz.1358) tj. kwoty 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00  zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolna 25 lub pod numerem telefonu: 13 446 71 30 lub u swoich pracowników socjalnych.

Więcej

Ogłoszenie

16.11.2018


Informacja


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach 20,21,22 listopada 2018 r. w godzinach od 8:30 do 13.00 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29 /PEKTOWIN-NATUREX Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 poz.1358) tj. kwoty 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolna 25 lub pod numerami telefonu: 13 44 67130 lub ze swoim pracownikiem socjalnym.
Więcej

Informacja

15.11.2018

Informujemy, że w dniu 19.11.2018r. indywidualne poradnictwo prawne oraz poradnictwo prawne dla Seniorów zostało odwołane i przeniesione na dzień 17.12.2018 r.

Więcej

Ogłoszenie

14.11.2018

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024”.

Więcej

Wypłata świadczeń

15.10.2018

 Wypłata świadczeń wychowawczych

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz.U.2016r. z póź. zm.).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku ( art. 21 ust 4 w/w ustawy).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku (art. 21 ust 5 w/w ustawy).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku (art. 21 ust 5a w/w ustawy).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku (art. 21 ust 5b w/w ustawy).

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (art. 21 ust 5c w/w ustawy).

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 554).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października  ( art. 21 ust 4 w/w ustawy).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku (art. 20 ust 5 w/w ustawy).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia             31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku (art. 20 ust 6 w/w ustawy).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku (art. 20 ust 7 w/w ustawy).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (art. 20 ust 8 w/w ustawy).

Więcej

Informacja

19.09.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężanach z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) od 1 października 2018 r. ulegają zmianie:

• kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł
- dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł

• maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 645 zł

• kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł

Więcej

Informacja

12.09.2018

Aktualne zniżki dla posiadaczy Jasielskiej Karty Seniora

Więcej

SZUKAMY WOLONTARIUSZY!

04.09.2018

Chcesz pomagać innym, dzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami? Lubisz wyzwania? Chcesz poświęcać swój czas innym? Zostań wolontariuszem!

Więcej

Informacja

31.08.2018

Zgodnie z art. 90 n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie do dnia 15 września 2018 r. Wnioski będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, pok. 211 w godz. 07.30-15.30.
Więcej

W zdrowym ciele, zdrowy duch – plenerowe warsztaty zdrowego stylu życia dla Seniorów

21.08.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w związku z realizacją „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020” zadanie nr 3 Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia wśród osób starszych informuje, że od sierpnia 2018 r. do września 2018 r. będą prowadzone plenerowe warsztaty promującej zdrowy styl życia dla seniorów (60 lat i więcej) z terenu miasta Jasła.
Więcej

W sprawie dodatków mieszkaniowych

08.08.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje osoby pobierające dodatki mieszkaniowe przyznawane za pośrednictwem tutejszego Ośrodka, iż zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku nadpłat za media (woda, ścieki, centralne) kwota nadpłat doliczana jest do ich dochodu bez względu na to czy jest ona przekazywana tym osobom w formie pieniężnej, czy jest też zaliczana na poczet przyszłych wydatków mieszkaniowych.

Oznacza to, że osoby starające się o dodatek mieszkaniowy z MOPS muszą liczyć się z tym, że kwota nadpłat zostanie doliczona do wykazanych przez nich dochodów (w rozbiciu na miesiące).

MOPS informuje, że takie traktowanie nadpłat wynika z przepisów ustawowych, a nie z przepisów lokalnych, na które mają wpływ miejskie władze samorządowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPS, ul. Szkolna 25, pokój nr 212 i 213 – tel. 13 443 70 03.

MOPS Jasło
Więcej

Informacja

08.08.2018

Od 23.07.2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle trwa realizacja projektu socjalnego "Chcemy być razem" skierowanego dla 7 dzieci ze spektrum autyzmu w wieku od 10 do 18 lat oraz ich rodziców.
Więcej

Informacja o przyjmowaniu wniosków

30.07.2018

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane przez pracowników MOPS Jasło w okresie od 01-08-2018r. do 31-10-2018r., natomiast wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2018/2019 oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start będą przyjmowane od 01-08-2018r. do 30-11-2018r.

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25, II piętro, pokój 201-202

w miesiącu sierpniu 2018r. w godzinach:

Poniedziałek od 8:00 do 15:00
Wtorek od 8:00 do 17:30
Środa od 8:00 do 15:00
Czwartek od 8:00 do 15:00
Piątek od 8:00 do 15:00

od miesiąca września 2018r.:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00

Dodatkowo wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start w miesiącu sierpniu 2018r. będą przyjmowane w pokoju 216 (II piętro)
Więcej

Akademia Pełni Życia

23.07.2018

Więcej

Informacja o darmowych poradach prawnych dla seniorów

16.07.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w związku z realizacją „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016 – 2020” zadanie nr 4 Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób starszych w szczególności: prawnego, psychologicznego informuje, że od maja 2018 r. w tutejszym Ośrodku jest prowadzone indywidualne, bezpłatne poradnictwo prawne dla seniorów (60 lat i więcej).

Porady prawne są udzielane w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 11:30 do 13:30 w pokoju 214.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 13 446 43 28 lub 13 443 70 16 celem ustalenia terminu spotkania.

Więcej

Informacja o naborze do grupy poradnictwa psychologicznego dla seniorów

16.07.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w związku z realizacją „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020” zadanie nr 4 Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób starszych w szczególności: prawnego, psychologicznego informuje, że od lipca 2018 r. do grudnia 2018 r. w tut. Ośrodku będzie prowadzone grupowe poradnictwo psychologiczne dla seniorów (60 lat i więcej) z terenu miasta Jasła.

Poradnictwo psychologiczne prowadzone będzie 1 raz w miesiącu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (jedno spotkanie) dla grupy 20-30 osób.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 13 446 43 28 lub 13 443 70 16 celem zapisania się do grupy do dnia 20.07.2018 r.

Więcej

Informacja

10.07.2018

W poniedziałek, 25.06.2018r. w Dziennym Domu Pomocy w Jaśle mieliśmy zaszczyt gościć człowieka wielu talentów, lekarza i poetę, Pana Jerzego Gronkiewicza. Na co dzień wykonuje on zawód lekarza internisty a po godzinach pracy zmienia się w artystę. Jego profil na Facebooku śledzi blisko 1000 osób.
Więcej

Informacja

05.07.2018

INFORMUJEMY, ŻE W MIESIĄCU LIPCU MEDIACJE DLA RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Z TERENU MIASTA JASŁA ODBĘDĄ SIĘ 30 LIPCA GODZ. 15.30 DO 17.30.
Więcej

Nabór do projektu

28.06.2018

Nabór do projektu socjalnego ,,Chcemy być razem” !

Więcej

Ogłoszenie

28.06.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Pełni Życia
Więcej

Informacja

21.06.2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) - określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz.514).

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Więcej

Informacja

11.06.2018


Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach 11,12,13,14,15 czerwca 2018 r. w godzinach od 900 do 1400 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolnej 25 lub pod numerem telefonu: 13 446 71 30.
Więcej

Informacja

08.06.2018 
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 r. w godzinach od 8:30 do 10:30 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX/ Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność pozostałą w magazynie z m-ca maja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolnej 25 lub pod numerem telefonu: 13 44 64 328.
Więcej

Informacja

05.06.2018

Poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z dnia 11.06.2018 roku odbędzie się 13.06.2018 roku w godzinach od 11.30 do 13.30
Więcej

Ogłoszenie

21.05.2018

 
Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach 21,22,23,24,25,28 maja 2018 r. w godzinach od 900 do 1400 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolnej 25 lub pod numerem telefonu: 13 446 71 30.
Więcej

Informacja

17.05.2018

INFORMUJEMY, ŻE MEDIACJE RODZINNE DLA RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Z TERENU MIASTA JASŁA W MIESIĄCU MAJU ODBĘDĄ SIĘ 28 MAJA.
Więcej

Informacja

15.05.2018 
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 18, 21, 22 maja 2018 r. w godzinach od 8:30 do 14:00 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX/ Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolnej 25 lub pod numerem telefonu: 13 44 64 328.
Więcej

Obwieszczenie Ministra Energii

30.04.2018

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Więcej

Projekt "Przełam barierę - zbuduj swoją karierę!"

19.04.2018

Firma HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”. Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. – 31.05.2019r. Więcej

Rekrutacja do DDP

17.04.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Pełni Życia

Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

Więcej

Ogłoszenie

12.04.2018


Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 12-18 kwietnia 2018 r. w godzinach od 900 do 1400 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolnej 25 lub pod numerem telefonu: 13 44 64 328.
Więcej

Informacja

05.04.2018 
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 10, 11, 12 kwietnia 2018 r. w godzinach od 8:30 do 14:00 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX/ Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolnej 25 lub pod numerem telefonu: 13 44 64 328.
Więcej

Ogłoszenie

12.03.2018


Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 12.03.2018 r. do 20.03.2018 r. w godzinach od 900 do 1400 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolnej 25 lub pod numerem telefonu: 13 44 64 328.
Więcej

OGŁOSZENIE

26.02.2018

W związku z utrzymującymi się od kilku dni na terenie miasta Jasła ujemnymi temperaturami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Jasła o przekazywanie wszelkich informacji o osobach narażonych na wychłodzenie organizmu, w szczególności o osobach bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych i starszych.

Informacje należy przekazywać do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, przewodniczących zarządów osiedli jak również do służb porządkowych.

Wszelkie informacje na ten temat można również składać pod następującymi numerami telefonów:

987 – bezpłatna infolinia działająca przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie – pod jej numerem można uzyskać informacje o placówkach udzielających schronienia osobą zagrożonym wychłodzeniem
(013) 44 643 28 – numer telefonu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
997 – Policja
(013) 44 675 34 – Straż Miejska
(013) 44 656 02 – Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło
(013) 44 802 40 - Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Jaśle
Więcej

Informacja

23.02.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż do dnia 28.02.2018r. do godz. 12:00 włącznie trwa rekrutacja uczestników do projektu „Akademia Pełni Życia".

Więcej

SZUKAMY WOLONTARIUSZY!

23.02.2018

Chcesz pomagać innym, dzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami? Lubisz wyzwania? Chcesz poświęcać swój czas innym? Zostań naszym wolontariuszem!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle poszukuje do współpracy wolontariuszy, którzy poświęcą swój czas osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym oraz dzieciom z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zachęcamy młodzież w tym studentów, osoby dorosłe oraz seniorów do zgłaszania swojej osoby jako wolontariusza. Czym jest wolontariat? WOLONTARIAT to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńskie, przyjacielskie.
 
Więcej

Ogłoszenie

15.02.2018 
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 19.02.2018 r. do 21.02.2018 r. w godzinach od 8:30 do 14:00 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX/ Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolnej 25 lub pod numerem telefonu: 13 44 64 328.
Więcej

Ogłoszenie

12.02.2018

 
Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 13.02.2018 r. do 19.02.2018 r. w godzinach od 900 do 1400 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolnej 25 lub pod numerem telefonu: 13 44 64 328.
Więcej

Ogłoszenie

19.01.2018


Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 22 stycznia 2018 r. do 29 stycznia 2018 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 67 130.
Więcej

Ogłoszenie

17.01.2018

 

 
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 22.01.2018 r. do 24.01.2018 r. w godzinach od 8:30 do 14:00 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX/ Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. 

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 67 130.
Więcej

Ogłoszenie

13.12.2017


Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 12 grudnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 67 130.
Więcej

Informacja

05.12.2017

W dniu 28.11.2017r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasto Jasło/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle a Województwem Podkarpackim/Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie projektu „Akademia Pełni Życia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej

Informacja

01.12.2017
Więcej

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

23.11.2017

Chcesz pomóc rodzinom w codziennych obowiązkach? Zostań rodziną wspierającą.

Rodziny wspierające stanowią nowy instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych objętych asystenturą rodzinną w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mają one za zadanie wspierać przy współpracy z asystentem rodziny, rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Rodziną wspierającą mogą być osoby z najbliższego otoczenia dziecka, np. dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Realizując Gminny Program Wspierania Rodzin, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle podejmuje kroki w kierunku pozyskania kandydatów do pełnienia powyższej funkcji. Na terenie miasta obecnie trzy rodziny przeżywające trudności opiekuńczo - wychowawcze mają zapewnioną pomoc rodziny wspierającej. Pomoc rodziny wspierającej polega m.in. na pomocy w organizowaniu czasu wolnego, pomaganiu w nauce, doskonaleniu umiejętności gotowania, sprzątaniu oraz gospodarowaniu budżetem domowym.
Więcej

Środowiskowy dom samopomocy w Jaśle – trwa nabór uczestników

23.11.2017

Od 1 grudnia w Jaśle rozpocznie swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS). Mieścić się on będzie przy ul. Szkolnej 25, w nowym budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie trwa nabór uczestników. 

ŚDS obejmie swoim dziennym wsparciem 20 osób z zaburzeniami psychicznymi w tym 10 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz 10 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu 12-C, 01-U, 02-P, 10-N, 11-I wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Uczestnicy będą mogli korzystać z form wsparcia dotyczących funkcjonowania w codziennym życiu, nabywania umiejętności praktycznych i umiejętności interpersonalnych. Ponadto prowadzone będą zajęcia w sali doświadczania świata.

Wnioski o skierowanie do ŚDS można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle (ul. Kochanowskiego 3) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 9.00 oraz od 14.00 – 15.30. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wymaganych dokumentów, można uzyskać pod numerami telefonu 13 443 70 16 lub 13 446 43 28 (w tych samych godzinach co przyjmowanie wniosków).

Środki na utworzenie i funkcjonowanie ŚDS pozyskało Miasto Jasło z budżetu państwa. Prowadzony on będzie w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021, Priorytet III Usługi wspierające i rehabilitacyjne pkt 3.2
Więcej

Informacja

14.11.2017 
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 20,21,22 listopada 2017 r. w godzinach od 9:30 do 14:00 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX/ Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 67 130.
Więcej

Ogłoszenie

13.11.2017

 
Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 13 do 17 listopada 2017 w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 67 130.
Więcej

Informacja

27.10.2017


Więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

24.10.2017


Do pobrania w formacie PDF


Więcej

Projekt „Kompetencje cyfrowe bez ograniczeń”

12.10.2017

  Więcej

Ogłoszenie

10.10.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach projektu socjalnego „Jesteśmy Razem” ogłasza nabór do udziału w grupie wsparcia wraz z cyklicznymi spotkaniami ze specjalistami dla członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Jasła bez względu na płeć, wiek i status materialny. Przewiduje się 8 spotkań grupy wsparcia w okresie od października do grudnia 2017 r. prowadzonych w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle przy ul. Floriańskiej 8a. Ponadto zostanie zorganizowane seminarium dotyczące problematyki zaburzeń psychicznych, profilaktyki i wsparcia z wykładami specjalistów.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach grupy wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny: (13)4437016 lub osobisty z panią Katarzyną Sierakowską w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle pokój nr 14/15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 9:00 oraz od godz.14:00 do 15:30 do dnia 20.10.2017r.
Więcej

USTALENIE PRAWA ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

09.10.2017

 

Ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń

 

Miesiąc złożenia wniosku

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

SIERPIEŃ 2017r.

 

DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017r.

DO DNIA 30 LISTOPADA 2017r.

DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017r.

WRZESIEŃ 2017r.

 

DO DNIA 30 LISTOPADA 2017r.

DO DNIA 31 GRUDNIA 2017r.

DO DNIA 30 LISTOPADA 2017r.

PAŹDZIERNIK 2017r.

 

DO DNIA 31 GRUDNIA 2017r.

DO DNIA 31 GRUDNIA 2017r.

DO DNIA 31 GRUDNIA 2017r.

LISTOPAD 2017r.

 

DO DNIA 31 STYCZNIA 2018r.

DO OSTATNIEGO DNIA LUTEGO 2018r.

DO DNIA 31 STYCZNIA 2018r.

GRUDZIEŃ 2017r.

 

DO OSTATNIEGO DNIA LUTEGO 2018r.

DO OSTATNIEGO DNIA LUTEGO 2018r.

DO OSTATNIEGO DNIA LUTEGO 2018r.

STYCZEŃ 2018r.

 

DO OSTATNIEGO DNIA LUTEGO 2018r.

W CIĄGU MIESIĄCA

od dnia wszczęcia postępowania

DO OSTATNIEGO DNIA LUTEGO 2018r.


Więcej

Miasto Jasło dla Seniorów - Jasielska Karta Seniora 60+

09.10.2017

Od października w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, (ul. Kochanowskiego 3), można składać wniosek o Jasielską Kartę Seniora.

Karta ta została wprowadzona na terenie miasta Jasła w ramach Uchwały nr L/506/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia programu pn. „Jasielska Karta Seniora” oraz Zarządzeniem Nr 144/IV/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu programu pn. „Jasielskiej Kart Seniora”.

Do programu może przystąpić każda osoba, która ukończyła 60 lat i jest zameldowana w Jaśle. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest ważna wraz z dowodem osobistym.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle (do 31.12.2017 r., ul. Kochanowskiego 3, 38 – 200 Jasło, od 01.01.2018r., ul. Szkolna 25, 38 – 200 Jasło).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, w pokoju nr 4 oraz pod numerem telefonu: 13 443 70 06.

Lista wszystkich punktów partnerskich niedługo będzie dostępna na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl
Więcej

Ogłoszenie

06.10.2017

 

 
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 13,16,17 października 2017 r. w godzinach od 9:30 do 14:00 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX/ Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 67 130.
Więcej

Ogłoszenie

04.10.2017


Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 05-12 października 2017 w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 67 130.
Więcej

Informacja

12.09.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 11 września 2017 r. w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wspierania Rodzin ul. Floriańska 8a, 38 – 200 Jasło udzielane będzie poradnictwo prawne dla klientów Ośrodka w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 14:00
 
Więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PORADNICTWO DIETETYKA

05.09.2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PORADNICTWO DIETETYKA
do pobrania w formacie pdf
informacja


Więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

05.09.2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZORGANIZOWANIE KATERINGU
do pobrania w formacie pdf
informacja


Więcej

Postępowanie w trybie rozeznania rynku

30.08.2017

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr UE.261.10.2017 - PRZEPROWADZENIE PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO Z ZAKRESU PSYCHIATRII.
do pobrania w formacie pdf
postępowanie
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4

Więcej

Postępowanie w trybie rozeznania rynku

25.08.2017

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NR UE.261.9.2017 - PRZEPROWADZENIE PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO Z ZAKRESU DIETETYKI
do pobrania w formacie pdf
postępowanie
załącznik nr 1
załącznik nr 2
zalącznik nr 3
załącznik nr 4

Więcej

INFORMACJA O PROJEKCIE "CYFROWE OKNO NA ŚWIAT - SZKOLENIA ICT Z CERTYFIKATEM DLA OSÓB DOROSŁYCH"

25.08.2017

REKRUTACJA DO PROJEKTU "CYFROWE OKNO NA ŚWIAT - SZKOLENIA ICT Z CERTYFIKATEM DLA DOROSŁYCH"
DO POBRANIA WORD

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
INFORMACJA O PROJEKCIE

Więcej

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków na stypendia szkolne

22.08.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 września 2017r. do 15 września 2017r., ul. Kochanowskiego 3, pokój nr 5.
Więcej

Informacja

18.08.2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem pomieszczeń niezbędnych do realizacji warsztatów terapeutycznych pn. "Bądź sobą" oraz warsztatów gospodarowania budżetem dla uczestników projektu "Kierunek - Rodzina".
Do pobrania w formacie PDF
 
Więcej

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

17.08.2017

Postępowanie w trybie rozeznania rynku nr UE.261.6.2017 - zorganizowanie cateringu.
do pobrania w formacie pdf
Ogłoszenie
załącznik nr. 1
załącznik nr. 2
załącznik nr. 3
załącznik nr. 4
załącznik nr. 5


Więcej

Informacja

17.08.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację warsztatów terapeutycznych pn. "Bądź sobą" w ramach projektu "Kierunek - Rodzina"
do pobrania w formacie pdf

Więcej

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krośnie

16.08.2017Więcej

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY I ZASIŁKOWY 2017/2018

21.07.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż w celu korzystania ze świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie świadczeniowym i zasiłkowym konieczne jest złożenie nowych wniosków. Wnioski można składać od 1 sierpnia 2017r.

Więcej

Informacja

23.06.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuję, iż trwa rekrutacja osób w wieku 60+ zamieszkujących na terenie Miasta Jasła do działań realizowanych w ramach „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020”. W ramach Programu istnieje możliwość skorzystania z takich form wsparcia jak: zajęcia fitness, zajęcia Nordic-Walking, szkolenie z zakresu obsługi komputera i poruszania się po Internecie, szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i zależnymi. Osoby swój udział w zajęciach mogą zgłaszać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 5 oraz u Przewodniczących Zarządów Osiedli.
 
Więcej

Działania w projekcie "Kierunek - Rodzina"

29.05.2017

W miesiącu maju 2017r. rozpoczęły się działania w ramach projektu "Kierunek - Rodzina", RPO WP Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.4. Wsparciem objęto 11 rodzin będących uczestnikami ww. projektu w postaci:

1) asystenta rodziny – 6 rodzin,
2) dogoterapii – 6 dzieci niepełnosprawnych
3) terapii rodzin- 2 rodziny
4) poradnictwa prawnego – 1 rodzina
5) poradnictwa „Po zdrowie” – 2 rodziny
Więcej

Informacja

25.05.2017

Od miesiąca maja 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle nie prowadzi Porad Prawnych oraz Terapii Rodzin. 

Więcej

Ogłoszenie

16.05.2017

 
Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 15, 16, 17, 18, 19 i 22 maja 2017 w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 37 003.

Więcej

Zalecenia w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych

15.05.2017
Więcej

Ogłoszenie

09.05.2017

 


 
Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 9,10,11 maja 2017 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX/ Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 37 003.
Więcej

Ogłoszenie

18.04.2017 
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 19 (środa), 20 (czwartek) oraz 24 (poniedziałek) kwietnia 2017 r. w godzinach od 8 do 14 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX/ Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 37 003.
Więcej

Ogłoszenie

18.04.2017Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 18, 19, 20, 21 oraz 24 kwietnia 2017 w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 37 003.
Więcej

Ogłoszenie

11.04.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny w ramach realizowanego projektu "Kierunek-Rodzina"

Do pobrania

Więcej

Zmiana terminu rekrutacji do projektu "Kierunek - Rodzina"

03.04.2017

Wydłużono termin rekrutacji do projektu "Kierunek - Rodzina" do dnia 14.04.2017r.
Informacje w biurze projektu - Jasło, ul. Kochanowskiego 3, pokój nr 3. 

Więcej

Zmiana regulaminu rekrutacji do projektu „Kierunek - Rodzina"

31.03.2017

W dniu 31.03.2017r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wydał zarządzenie w sprawie zmiany „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie "Kierunek - Rodzina", RPO WP Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4.” 

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany regulaminu znajdują się w zarządzeniu.

Zarządzenie do pobrania


Więcej

Rekrutacja do projektu „Kierunek - Rodzina"

20.03.2017

Rozpoczyna się rekrutacja do projektu "Kierunek - Rodzina", RPO WP Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.4. Rekrutacja będzie trwać do 31 marca 2017r.  

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji opisano w "Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie "Kierunek – Rodzina” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.4.

Regulamin do pobrania

Więcej

Ogłoszenie

20.03.2017

 


Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach:
17, 20, 21, 22, 23 oraz 24 marca 2017 w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 37 003.
Więcej

Ogłoszenie

08.03.2017

 


Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 10 (piątek) oraz 13, 14, 15 (poniedziałek, wtorek, środa) marca 2017 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX/ Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 37 003.
Więcej

Informacja

22.02.2017

Poradnictwo Psychologiczne dla Rodzin Przeżywających Trudności w wypełnieniu Funkcji Opiekuńczo-Wychowawczych:

Więcej

Informacja

14.02.2017Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach:
14, 15, 16, 17 oraz 20 luty 2017 w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 37 003.

 
Więcej

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę 2016”

25.01.2017

Informacja dotycząca Akcji charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę 2016”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w okresie od 1 do 31 grudnia 2016r. na terenie Miasta Jasła została przeprowadzona stacjonarna zbiórka darów rzeczowych w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę 2016”. 
Więcej

Ogłoszenie

17.01.2017
Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach:
17, 18, 19, 20 oraz 23 stycznia 2017 w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 37 003.
Więcej

Poradnictwo specjalistyczne

10.01.2017

HARMONOGRAM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, PORADNICTWA PRAWNEGO, MEDIACJI RODZINNYCH I TERAPII RODZIN DLA RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Z TERENU MIASTA JASŁA W 2017R.

Więcej

Ogłoszenie

10.01.2017

 


Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 12, 13 oraz 16, 17 stycznia 2017 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX/ Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 37 003.

Więcej

Projekt „Wsparcie aktywizacyjne kobiet oraz osób niepełnosprawnych 30+, zamieszkujących woj. podkarpackie”

05.01.2017


Deklaracja
Oświadczenie uczestnika projektu
Zakres danych

Więcej

Ogłoszenie

14.12.2016

Dnia 15 grudnia 2016 r. Terapia rodzin odbędzie się w godzinach 10:30 – 12:30 

Więcej

Informacja

08.12.2016

Biuro projektu: HOG POLSKA                                        Rzeszów, 06.12.2016r.

ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów

(C.H. EUROPA II - 3 piętro),

tel. 602 735 595

e-mail: m.lipinska@hogpolska.pl

http://www.hogpolska.pl

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „POTENCJAŁ PODKARPACKICH KOBIET”, przesyłamy Państwu informację o możliwości skorzystania z  bezpłatnego wsparcia dla bezrobotnych kobiet. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy, Działanie 7.1 bezrobotnych na rynku pracy. Wsparcie  jest skierowane  do kobiet  powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiegoktóre ukończyły 30 r. ż, zamieszkują (zgodnie z KC) woj. podkarpackie. Szczególnie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych min 3 dzieci do 18 r.ż, oraz rolników i członków ich rodzin.

Uczestniczkom projektu zapewniamy: 6 - MISIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE – STYPENDIUM STAŻOWE W WYSOKOŚCI 1750 ZŁ brutto/mc,

 zwrot kosztów dojazdu,

 zwrot kosztów opieki nad dziećmi, catering oraz: każda uczestniczka zostanie wyposażona w kwalifikacje wymagane przez pracodawców, nauczona jak aktywnie poruszać się po rynku pracy, umożliwimy zdobycie doświadczenia zawodowego, pomożemy w znalezieniu pracy.

W załączeniu przesyłamy materiały informujące o szczegółowych zasadach uczestnictwa 
w projekcie „POTENCJAŁ PODKARPACKICH KOBIET” oraz  informujemy, iż wszelkie załączniki w tym formularz zgłoszeniowy jest do pobrania ze strony http://www.hogpolska.pl oferowanych formach wsparcia w ramach projektu.

Ewentualne pytania i wątpliwości należy kierować na numer telefonu: 602 735 595 lub zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Biurem Projektu.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc w rozpowszechnianiu ww. informacji.

 

Załącznik nr 1. Pismo przewodnie

Załącznik nr 2. Ulotka

Załącznik nr 3. Regulamin

Załącznik nr 4. Formularz zgłoszeniowy

 

Z poważaniem.

Małgorzata Lipińska

HOG POLSKA  

Więcej

"Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2016"

05.12.2016

Terenowy Sztab Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2016” Nr  277 działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą o wsparcie organizowanej akcji, która polega na zbiórce darów rzeczowych w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, książek, odzieży, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania.  
Więcej

Informacja

25.11.2016

Realizacja działań w ramach „Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2015-2017”

Więcej

Szkolenie „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”

25.11.2016

W miesiącu listopadzie zostało zrealizowane 50 godzinne szkolenie „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób będących pracownikami instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, zaangażowanych w pracę grup roboczych. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób.
Więcej

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

25.11.2016

W okresie od października do listopada 2016r. realizowany jest 34 godzinny Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Więcej

KONFERENCJA „MĄDRE – WYCHOWYWANIE”

22.11.2016

Konferencja „Rodzina – mądre wychowywanie” została zorganizowana przez Burmistrza Miasta Jasła we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Jasielskim Domem Kultury. Konferencja w ramach realizacji działań określonych w Gminnym Programie Wspierania Rodzin dla miasta Jasła na lata 2015 – 2017.
Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Rodzina to sposób na szczęście”

22.11.2016

W dniu 16.11.2016r. w Jasielskim Domu Kultury podczas konferencji odbyło się uroczyste podsumowanie międzyszkolnego konkursu plastycznego pod nazwą „Rodzina to sposób na szczęście”, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu oraz wręczono nagrody laureatom. Wręczenia nagród i przekazania gratulacji laureatom dokonali Pani Burmistrz Elwira Musiałowicz – Czech oraz Komendant Policji Powiatowej w Jaśle Pan Jacek Krzyżak.
Więcej

OGŁOSZENIE

17.11.2016

  

Informacja


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 23, 24, 25 oraz 28 listopada 2016 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX/ Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 37 003.
 
Więcej

OGŁOSZENIE

09.11.2016

  

Informacja


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 10, 14, 15, 16 oraz 17 listopada 2016 w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 37 003.
Więcej

OGŁOSZENIE

19.10.2016

 

Informacja


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 24, 25, 26 oraz 27 października 2016 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX/ Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 37 003.
 
Więcej

OGŁOSZENIE

18.10.2016

OGŁOSZENIE 

W związku z nadchodzącym okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Jasła o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących osób narażonych na wychłodzenie organizmu, w szczególności o osobach bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych i starszych.

Informacje należy przekazywać do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, przewodniczących zarządów osiedli jak również do służb porządkowych.

Wszelkie informacje na ten temat można również składać pod następującymi numerami telefonów:

987 – bezpłatna infolinia działająca w  Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie – pod jej numerem można uzyskać informacje
o placówkach udzielających schronienia osobą zagrożonym wychłodzeniem

(013) 44 643 28 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

997 – Policja

986 – Straż Miejska

(013) 44 656 02 – Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło

(013) 44 802 40 - Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta         w Jaśle (Schronisko dla bezdomnych mężczyzn)

www.rzeszow.uw.gov.pl – baza danych o placówkach działających na terenie województwa podkarpackiego świadczących pomoc. 


Więcej

INFORMACJA

12.10.2016

Od października do grudnia 2016 r. poradnictwo psychologiczne odbywać się będzie raz w miesiącu w 1 środę miesiąca w godzinach:
- Listopad (02.11.2016r.) godz. 9:15 – 11:15
- Grudzień (07.12.2016r.) godz. 9:15 – 11:15
Więcej

Informacja

12.10.2016Informacja


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 11, 13, 14 oraz 17, 18, 19 października 2016 w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 37 003.
Więcej

Ogłoszenie

22.09.2016

W związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami ogłaszam nabór do projektu socjalnego pn. ROZUMIEM I WSPIERAM do 30.09.2016 r.

W ramach projektu prowadzona będzie grupa wsparcia z cyklicznymi spotkaniami ze specjalistami (pracownik socjalny, psycholog, prawnik) dla członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Jasła bez względu na płeć, wiek i status materialny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach grupy wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny: (13 4437016) lub osobisty z panią Katarzyną Sierakowską w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle pokój nr 14/15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 9:00 oraz od godz.14:00 do 15:30.
Więcej

Informacja

19.09.2016

Informacja
 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 19, 20, 21 oraz 26, 27, 28 września 2016 w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 37 003.
Więcej

Informacja

19.09.2016

Informacja
 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 23, 26, 27 oraz 28 września 2016 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX/ Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerem telefonu: 13 44 37 003.
Więcej

INFORMACJA

09.09.2016

Od dnia  08.09.2016r. Terapia Rodzin odbywać się będzie w każdy czwartek od godziny 7:30 do 9:30  w  Centrum Profilaktyki ,Terapii i Wsparcia Rodzin, Jasło ul. Floriańska 8 A 
Więcej

Okres zasiłkowy 2016/2017

31.08.2016

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2016/2017 będzie można składać począwszy od 01.09.2016r. w Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Floriańskiej 8a w Jaśle w godzinach od 8.00-15.00.  

W każdy wtorek i czwartek w m-cu wrześniu wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego będą przyjmowane w godzinach od 8:00 do 17:30.


Okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczyna się 01.11.2016r. i będzie trwał do 31.10.2017r.

Terminy wypłat i składania wniosków

Art. 26 ust. 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

Art. 26 ust. 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
 
Więcej

Informacja

10.08.2016

Informujemy, że dnia 10.08.2016 r. poradnictwo psychologiczne zostało odwołane.
Więcej

Informacja

23.06.2016

Jasło, dnia 06.06.2016r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle przypomina, iż jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w ciągu 3 m-cy, tj. od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. (włącznie) wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r. – jeśli wnioskodawca spełniał warunki do jego przyznania.
Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r. świadczenie zostanie przyznane od m-ca złożenia wniosku bez wyrównania za minione m-ce.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Floriańskiej 8a w Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wysłać pocztą lub prze internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci, tj. 1 kwietnia 2016r. i kończy dnia 30 września 2017 r.

Marzena Kowalska-Binkowicz
Więcej

INFORMACJA

06.06.2016

Jasło, dnia 06.06.2016r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle przypomina, iż pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 1 kwietnia 2016r. i kończy dnia 30 września 2017 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 m-cy, tj. od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r. – jeżeli wnioskodawca spełniał warunki do jego przyznania. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r. świadczenie zostanie przyznane od m-ca złożenia wniosku bez wyrównania za minione m-ce.
Więcej

Informacja

09.05.2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od maja 2016 r. zostało odwołane poradnictwo dla rodzin w kryzysie. Jednocześnie informujemy, że zmianie uległy również godziny w których prowadzona jest terapia rodzin dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Od miesiąca maja terapia odbywa się czwartek w godzinach od 8:30 do 10:30. 

Więcej

Harmonogram poradnictwa psychologicznego w miesiącu maju

22.04.2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle przedstawia harmonogram poradnictwa psychologicznego w miesiącu maju 2016r. 

 
4 maja 2016 r.

 
Poradnictwo odwołane

 
11 maja 2016 r.

 
8.15 - 11.15

 
18 maja 2016 r.

 
8.15 - 11.15


25 maja 2016 r.

 
9.15 - 11.15

Więcej

Informacja

21.04.2016

  Więcej

Informacja

21.04.2016

Informujemy, że mediacje rodzinne w dniach 21.04.2016 r. i 28.04.2016 r. zostają odwołane.  Więcej

Informacja

12.04.2016

  Więcej

INFORMACJA

07.04.2016

W dniach 07.04.2016r. oraz 14.04.2016r. Terapia Rodzin oraz poradnictwo dla rodzin w kryzysie zostają odwołane.


Więcej

Ogłoszenie

06.04.2016
Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 1 kwietnia do 20 kwietnia 2016 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163 ze zm.) i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerami telefonu: 13 44 37 009 lub 13 44 37 016.
Więcej

500 bus przyjedzie jutro do Jasła

01.04.2016

1 kwietnia, czyli w pierwszy dzień przyjmowania wniosków w ramach programu Rodzina 500 +, o godzinie 10.30 na jasielskim rynku pojawi się „500 bus”, czyli specjalny bus promujący ten program. Akcja organizowana jest przez Urząd Wojewódzki, a wspierać ją będzie Miasto Jasło i jasielski MOPS. 

Jeżeli masz pytania dotyczące programu 500+, przyjdź i dowiedz się więcej. W punkcie rozdawane będą również wnioskiWięcej

Świadczenie wychowawcze

17.03.2016

W mieście Jaśle Program „Rodzina 500+” będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

W okresie od 01.04.2016r. do 29.04.2016r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w Jaśle przy ul. Floriańskiej 8a w:

- Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (II piętro) oraz

- Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle w sali konferencyjnej (parter)


w godzinach od 7:30 do 15:30

W każdy poniedziałek i czwartek w w/w okresie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w godzinach od 7:30 do 17:30.

Od 02.05.2016r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane wyłącznie w Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych przy ul. Floriańskiej 8a (II piętro).

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. 1 kwietnia 2016r. i kończy dnia 30 września 2017 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 m-cy, tj. od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r. – jeżeli wnioskodawca spełniał warunki do jego przyznania. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r. świadczenie zostanie przyznane od m-ca złożenia wniosku bez wyrównania za minione m-ce.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną za pomocą:

• Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
• bankowości elektronicznej
• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
• ePUAP
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Więcej

Informacja

10.03.2016


Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 11 marca do 21 marca 2016 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163 ze zm.) i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerami telefonu: 13 44 37 009 lub 13 44 37 016.
Więcej

Informacja

18.02.2016

 
Informacja
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniu 22 lutego 2016 r. (poniedziałek) w godzinach od 9 do 11 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność (końcówki towaru z magazynu) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163 ze zm.) i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerami telefonu: 13 44 37 009 lub 13 44 37 016.
Więcej

Informacja

15.02.2016

 


Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniu 16 lutego 2015 r. w godzinach od 9 do 11 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność (końcówki towaru z magazynu) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. 

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163 ze zm.) i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerami telefonu: 13 44 37 009 lub 13 44 37 016.
Więcej

Informacja

15.02.2016

 
 
Informacja


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 15 lutego do 22 lutego w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163 ze zm.) i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012 poz. 823) tj. kwoty 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerami telefonu: 13 44 37 009 lub 13 44 37 016.
Więcej

"Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

20.01.2016

Wzorem lat ubiegłych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle po raz kolejny przyłączył się do Akcji, tworząc Terenowy Sztab Nr 296. Mając na względzie charakter Akcji rozpoczęto zbiórkę darów w lokalnych instytucjach, firmach oraz placówkach oświatowych od 7 do 31 grudnia 2015 r., która poprzedzona została akcją promocyjną w lokalnych mediach, m. in. portalach internetowych oraz w Telewizji Obiektyw.  
Więcej

Poradnictwo specjalistyczne

12.01.2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od stycznia 2016 r. wznowione zostają:
- poradnictwo psychologiczne,
- mediacje,
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo dla rodzin w kryzysie oraz terapia rodzin,
które prowadzone będą w oparciu o niżej przedstawiony harmonogram:  Więcej

Informacja

23.12.2015

Informujemy, że poradnictwo psychologiczne w okresie od 23.12.2015 r. do 31.12.2015 r. zostaje odwołane.
Od stycznia 2016 r. poradnictwo psychologiczne zostanie wznowione.

Więcej

Informacja

22.12.2015

Informujemy, że poradnictwo prawne w okresie od 22.12.2015 r. do 31.12.2015 r. zostaje odwołane.
Od stycznia 2016 r. poradnictwo prawne zostanie wznowione.


Więcej

Ogłoszenie

04.12.2015

OGŁOSZENIE

 

            W związku z nadchodzącym okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Jasła o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących osób narażonych na wychłodzenie organizmu, w szczególności o osobach bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych i starszych.

 

         Informacje należy przekazywać do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, przewodniczących zarządów osiedli jak również do służb porządkowych.

 

         Wszelkie informacje na ten temat można również składać pod następującymi numerami telefonów:

 

987 – bezpłatna infolinia działająca w  Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie – pod jej numerem można uzyskać informacje
o placówkach udzielających schronienia osobą zagrożonym wychłodzeniem

(013) 44 643 28 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

997 – Policja

986 – Straż Miejska

(013) 44 656 02 – Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło

(013) 44 802 40 - Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta         w Jaśle (Schronisko dla bezdomnych mężczyzn)

www.rzeszow.uw.gov.pl – baza danych o placówkach działających na terenie województwa podkarpackiego świadczących pomoc. 
Więcej

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

01.12.2015

Wzorem lat ubiegłych w mieście Jaśle organizowana jest akcja charytatywna pod nazwą „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Celem akcji jest zebranie darów w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania.

Zebrane dary przekazane zostaną dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej, które zamieszkują na terenie miasta Jasła.

Terenowy Sztab Akcji nr 296 działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż dary przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, w dniach od 07.12.2015 r. do 31.12.2015 r. w godzinach od 7:30 do 15:30. Zbiórka darów prowadzona będzie również w placówkach oświatowych na terenie naszego miasta oznaczonych plakatami akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Honorowy Patronat nad akcją objął Burmistrz Miasta Jasła – P. Ryszard Pabian.
Więcej

Informacja

18.11.2015

W dniu 19.11.2015 r. terapia rodzin oraz poradnictwo dla rodzin w kryzysie nie odbędą się.
Więcej

Informacja

13.11.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 17,18,19 listopada 2015 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.
Więcej

Informacja

13.11.2015

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 10 listopada do 20 listopada 2015r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.
Więcej

Informacja

04.11.2015

Informujemy, że mediacje rodzinne z dnia 05.11.2015 r. zostają przeniesione na dzień 16.11.2015 r. i prowadzone będą w godzinach od 18:00 do 20:00. Więcej

Informacja

26.10.2015

Informujemy, że od dnia 01.10.2015 r. funkcjonuje Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w strukturach Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle.
Więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

16.10.2015

  Więcej

Informacja

14.10.2015

Dnia 15.10.2015 r. mediacje rodzinne w budynku przy ul. Floriańskiej 8a zostają odwołane.  Więcej

Informacja

12.10.2015


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 15, 16, 19, 20 października 2015 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.
Więcej

Informacja

12.10.2015


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 12 października do 23 października 2015r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.
Więcej

Informacja

02.10.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od dnia 1 października 2015 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty świadczeń pieniężnych.  Więcej

"Rodzina bez przemocy"

22.09.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje projekt „Rodzina bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2015. 
Więcej

INFORMACJA STYPENDIUM SZKOLNE

14.09.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż od 1 października 2015r. zmianie ulega kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendiów szkolnych, wynosić ono będzie 514,00zł na osobę w rodzinie.
Biorąc powyższe pod uwagę osoby, których dochód przekracza obecnie kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendiów tj. 456,00zł, ale nie przekracza 514,00zł mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych do 15 września 2015r.
Więcej

Informacja o wydawaniu żywności FEAD

08.09.2015

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach: 9, 10, 11, 14, 15 września 2015 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. Więcej

Informacja o wydawaniu żywności FEAD

08.09.2015

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 8 września do 18 września w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.
Więcej

Ogłoszenie

02.09.2015

Dnia 03.09.2015 r. terapia rodzin oraz poradnictwo dla rodzin w kryzysie nie odbędzie się.  Więcej

Okres zasiłkowy 2015/2016

18.08.2015

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2015/2016 będzie można składać począwszy od 01.09.2015r. w Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Floriańskiej 8a w Jaśle w godzinach od 8.00-15.00.

Okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczyna się 01.11.2015r. i będzie trwał do 31.10.2016r. 
Więcej

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016

18.08.2015

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016 można składać począwszy od 01.08.2015r. w Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Floriańskiej 8a w Jaśle w godzinach od 8.00-15.00.

Okres świadczeniowy 2015/2016 rozpoczyna się 01.10.2015r. i będzie trwał do 30.09.2016r.
Więcej

Informacja o wydawaniu żywności FEAD

12.08.2015


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach 13, 14, 19, 20 sierpnia 2015 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.
Więcej

Informacja o wydawaniu żywności FEAD

12.08.2015


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 11 sierpnia do 21 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.
Więcej

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

23.07.2015

 Więcej informacji

Więcej

Informacja o wydawaniu żywności FEAD

16.07.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach 20, 21, 22, 23 lipca 2015 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29/PEKTOWIN-NATUREX Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.
Więcej

Informacja o wydawaniu żywności FEAD

16.07.2015

  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 13 do 31 lipca w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.
Więcej

Informacja

09.07.2015

W dniach 16.07.2015 r. oraz 23.07.2015 r. terapia rodzin oraz poradnictwo dla rodzin w kryzysie nie odbędą się.
Więcej

Ogłoszenie

07.07.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok 2015/2016 przyjmowane będą w terminie od 1 września do 15 września 2015r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2015r. w siedzibie MOPS w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3. 
Więcej

Informacja

02.07.2015

Poradnictwo prawne zaplanowane na dzień 8 i 15 lipca 2015 r. zostają odwołane z powodu urlopu pracownika. Więcej

Informacja

12.06.2015Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach 16, 17, 18, 19, 22,23 czerwca 2015 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Igielnej 7/1 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.


Więcej

Informacja

12.06.2015Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach 17, 18, 19, 22, 23 czerwca 2015 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29 (świetlica Pektowin-Naturex) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. 


Więcej

Informacja

10.06.2015

 Z dnia 12.06.2015 r. Mediacje Rodzinne zostają przeniesione na dzień 19.06.2015 r. Więcej

Informacja

03.06.2015

MOPS w Jaśle informuje, że Fundacja Sustinae zaprasza osoby niepełnosprawne do bezpłatnego projektu Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
Więcej

Spotkanie informacyjno-warsztatowe 07.05.2015 r.

02.06.2015

Dnia 07.05.2015r. odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe w ramach kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Więcej

Spotkanie informacyjno-warsztatowe 30.04.2015 r.

02.06.2015

Dnia 30.04.2015 r. odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe w ramach kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Więcej

Staże zawodowe

01.06.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie staży zawodowych w ramach projektu „Czas na aktywność w mieście Jaśle”. 
Więcej

Mediacje rodzinne

28.05.2015

Dnia 12.06.2015 r od godziny 16:00 do 18:00 odbędą się mediacje rodzinne w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin.  Więcej

Poradnictwo psychologiczne przeniesione

28.05.2015

Z dnia 03.06.2015 r. (środa) z godziny 9:15 do 11:15 poradnictwo psychologiczne zostanie przeniesione na dzień 12.06.2015 r. (piątek) od godziny 11:00 do 13:00. Poradnictwo psychologiczne odbędzie się w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin. Więcej

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW SOCJLANYCH Z ZAKRESU „PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY – ABC”

21.05.2015

W dniu 18 maja 2015 r. odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych. Celem szkolenia było zapoznanie jego uczestników ze specyfiką zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i mechanizmów jego powstawania oraz cyklów przemocy.
Więcej

„INFORMATOR O FORMACH POMOCY DOSTĘPNYCH NA TERENIE MIASTA JASŁA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH BĄDŹ ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ RODZIN I OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSIE”

21.05.2015

W miesiącu kwietniu 2015 r. został opracowany i wydany przez Zespół Interdyscyplinarny „Informator o formach pomocy dostępnych na terenie miasta Jasła dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rodzin i osób będących w kryzysie”. 
Więcej

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

06.05.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 20.05.2015 r. w każdą środę w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin przy ul. Floriańskiej 8A w godzinach od 9:15 do 11:15 odbywać się będzie poradnictwo psychologiczne dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych z terenu Miasta Jasła. Więcej

Poradnictwo

29.04.2015

 W dniach 30.04.2015r. i 07.05.2015r. poradnictwo dla rodzin będących w kryzysie oraz terapia rodzin zostają odwołane. Więcej

Informacja na temat szkolenia dla pracowników MOPS

31.12.2014

W dniach 11 - 12 grudnia 2014 r. zorganizowane zostało 16 godzinne szkolenie da pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny pracujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społeczne w Jaśle. Tematem szkolenia była metodyka i organizacja pracy socjalno-wychowawczej asystenta rodziny. Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr hab. Izabela Krasiejko.
Więcej

Realizacja programu terapeutyczno - warsztatowego

31.12.2014

W dniach 16-18.12.2014 r. przeprowadzona 15 godzinny program terapeutyczno - warsztatowy dla rodziców przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i ich dzieci w ramach "Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2012-2014".
Więcej

Realizacja projektu „Masz szansę być aktywnym”

31.12.2014

Uczestnicy projektu „Masz szansę być aktywnym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.4 zakończyli udział w zajęciach kursów: administracyjno – biurowego, magazyniera z obsługą wózka widłowego oraz kucharza – pizzera.  
Więcej

Program profilaktyczny „Bądź sobą”

29.12.2014

W listopadzie 2014 r. został przeprowadzony 12 godzinny program profilaktyczny „Bądź sobą”. Program skierowany był do młodzieży doświadczającej bądź zagrożonej przemocą zamieszkałej na ternie miasta Jasła. 
Więcej

Szkolenie „Niebieskie Karty – ABC dla oświaty”

29.12.2014

W dniach 15-17 grudnia 2014 r. odbyło się szkolenie dla pracowników oświaty. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności dotyczących rozpoznania sygnałów świadczących o tym, że dziecko doznaje przemocy psychicznej, seksualnej lub zaniedbania. 
Więcej

Szkolenie „Zasady interwencji oraz pierwszego kontaktu w przypadku przemocy w rodzinie zgodnie z procedurą Niebieskie Karty”

29.12.2014

W dniu 3 grudnia 2014 r. odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy Referatu Patrolowo – Interwencyjnego KPP w Jaśle. Celem szkolenia było zapoznanie jego Uczestników ze specyfiką zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i mechanizmów jego powstawania oraz cyklów przemocy. Uczestnicy zajęć nabyli wiedzę z zakresu budowania kontaktu z ofiarą przemocy, a także poprzez rozpoznanie własnych przekonań i barier związanych ze zrozumieniem specyfiki zjawiska skonfrontowali ja ze stereotypowymi mitami na temat przedmiotowego zagadnienia.
Więcej

INFORMACJA

24.12.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniu 29.12.2014r. zostają odwołane porady prawne.

Następne porady prawne odbędą się dnia 12 stycznia 2015r.


Więcej

Podziękowania dla wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle

22.12.2014

W dniu 18 grudnia w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle odebrali podziękowania za swoją pracę. Podczas spotkania, słowa uznania dla pracy wolontariuszy wyraziła Pani Dorota Lignar – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Jolanta Krokowska - inspektor ds. społecznych Urzędu Miasta w Jaśle.
Więcej

Informacja

19.12.2014

Zakończenie działań skierowanych do uczestników projektu „Mocni bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2014 r.
Więcej

Honorowy Patronat nad akcją „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2014”

16.12.2014

Terenowy Sztab Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2014” Nr 308 działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, informuje, że Honorowy Patronat nad akcją objął Burmistrz Miasta Jasła – P. Ryszard Pabian.  

Więcej

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

05.12.2014

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim Wolontariuszom za ich niestrudzoną i pełną poświęcenia pracę na rzecz drugiego człowieka.

Dziękujemy za czas i radość ofiarowane innym, a także za pomoc, zaangażowanie, poświęcenie i ciągłą gotowość udzielania wsparcia drugiemu człowiekowi.

 
Więcej

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

05.12.2014

Wzorem lat ubiegłych w mieście Jaśle organizowana jest akcja charytatywna pod nazwą „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Celem akcji jest zebranie darów w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania.

Zebrane dary przekazane zostaną dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej, które zamieszkują na terenie miasta Jasła.

Terenowy Sztab Akcji nr 308 działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż dary przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, w dniach od 05.12.2014 r. do 31.12.2014 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 (godziny mogą również zostać dopasowane do Państwa możliwości). Zbiórka darów prowadzona będzie również w placówkach oświatowych na terenie naszego miasta oznaczonych plakatami akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
Więcej

Informacja

01.12.2014

Teatr profilaktyczny dla uczestników projektu „Razem łatwiej- aktywizacja społeczno - zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich najbliższego otoczenia z terenu miasta Jasła” i ich otoczenia. 
Więcej

Działania w ramach projektu „Mocni bez przemocy”

27.11.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle prowadzi działania w projekcie „Mocni bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2014r. 
Więcej

Informacja

26.11.2014

Dnia 27.11.2014 r. terapia rodzin oraz poradnictwo dla rodzin w kryzysie zostają odwołane.  Więcej

Informacja

26.11.2014

Dnia 27.11.2014 r. terapia rodzin oraz poradnictwo dla rodzin w kryzysie zostają odwołane.  Więcej

Nagroda specjalna Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle

24.11.2014

21 listopada 2014 r., w Dniu Pracownika Socjalnego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle otrzymał nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wieloaspektowe podejście do beneficjentów pomocy społecznej, aktywizację społeczności lokalnej w ramach integracji środowisk oraz nowatorskie rozwiązania w pracy z klientem indywidualnym. 
Więcej

Informacja

20.11.2014

W związku z nadchodzącym okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Jasła o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących osób narażonych na wychłodzenie organizmu, w szczególności o osobach bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych i starszych. 
Więcej

Informacja

19.11.2014

 W dniu 20 listopada 2014 roku pracownicy socjalni przyjmują strony do godziny 13:30 Więcej

Ogłoszenie

18.11.2014

 Mediacje rodzinne z dnia 20.11.2014 zostają przeniesione na dzień 21.11.2014 Więcej

Informacja dla pracodawców

05.11.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie staży zawodowych.
Więcej

REKRUTACJA DO PROJEKTU "Czas na aktywność w mieście Jaśle"

03.11.2014

  Więcej

Warsztaty „Samozatrudnienie zakładanie spółdzielni socjalnych”

30.10.2014

W października 2014r. zakończyły się 45 godzinne warsztaty „Samozatrudnienie – zakładanie spółdzielni socjalnych” wraz z jednodniową wizytą studyjną do spółdzielni socjalnej prowadzonej przez osoby z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich najbliższego otoczenia z terenu miasta Jasła” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.  
Więcej

Realizacja projektu „Mocni bez przemocy”

29.10.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle do 20 października 2014r. prowadził rekrutację do projektu „Mocni bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2014r.
Informujemy, iż od października rozpoczęła się realizacja działań skierowanych do dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej z klas 1-3 w formie zajęcia grup socjoterapeutycznych oraz spotkania na ściance wspinaczkowej. W listopadzie rozpoczną się warszaty zdrowego stylu życia oraz zostanie zorganizowany dwudniowy wyjazd na zieloną szkołę. Działania zaplanowane są do końca grudnia 2014r.

Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona była za pośrednictwem pracowników socjalnych przy współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz pedagogami szkolnymi.

Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę.
 
Więcej

Doradztwo zawodowe w projekcie „Masz szansę być aktywnym”

17.10.2014

W dniu 10 października 2014 r. zakończyły się zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Masz szansę być aktywnym”, PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.4 
Więcej

Informacja

16.10.2014

Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w dniach 24.09.2014 r oraz 15.10.2014 r w Szpitalu Specjalistycznym W Jaśle przeprowadzili kampanię społeczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, której celem było uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka. 
Więcej

Rekrutacja do projektu „Mocni bez przemocy”

13.10.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle jako realizator prowadzi rekrutację do projektu „Mocni bez przemocy” skierowanego do dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej z klas 1-3. w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2014 r.  
Więcej

„3 dniowe wyjazdowe zajęcia z zakresu podniesienia kompetencji społecznych i poprawy funkcjonowania w życiu codziennym”

02.10.2014

W dniach 26-28 września zostały zorganizowane 3 dniowe wyjazdowe zajęcia z zakresu podniesienia kompetencji społecznych i poprawy funkcjonowania w życiu codziennym” w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich najbliższego otoczenia z terenu miasta Jasła” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. W zajęciach uczestniczyło 10 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby z ich najbliższego otoczenia.  
Więcej

Poradnictwo psychospołeczne i asystent osoby niepełnosprawnej w projekcie „Masz szansę być aktywnym”

01.10.2014

W dniu 23 września 2014r. zakończyły się zajęcia poradnictwa psychospołecznego w ramach projektu „Masz szansę być aktywnym”, PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.4  Więcej

Program Osłonowy „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2014r.

29.09.2014

W ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle będzie realizował projekt ministerialny pn. "Mocni bez przemocy", który będzie skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie z wybranej szkoły podstawowej i gimnazjum.
Działania zaplanowane są od października do grudnia 2014r. Więcej

Rekrutacja do projektu "Masz szanse być aktywnym"

03.09.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że zakończyła się rekrutacja do projektu „Masz szansę być aktywnym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.4   Więcej

Informacja

01.09.2014

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 01.09.2014 PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ORAZ WYDAWANIE JASIELSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZNY ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM: 

  • PONIEDZIAŁEK: 13.00-17.00
  • WTOREK-PIĄTEK: 13.00-15.30
Więcej

Kolejne zniżki dla posiadaczy Jasielskiej Karty Dużej Rodziny

18.08.2014


Więcej

Zmiana terminu rekrutacji

18.08.2014


Więcej

Zmiana terminu rekrutacji do projektu

12.08.2014

Wydłużono termin rekrutacji do projektu "Masz szansę być aktywnym" do 14.08.2014 r. informacje w biurze projektu - Jasło, ul. Kochanowskiego 5 (drugie piętro)

Stypendium szkolne 2014/2015

28.07.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle przypomina, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015 przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2014r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października w siedzibie MOPS w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3.   Więcej

Projekt „Razem łatwiej – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego otoczenia z terenu miasta Jasła”

17.07.2014

Od lipca 2014 r. rozpoczęto realizację projektu „Razem łatwiej – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego otoczenia z terenu miasta Jasła” w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” 
Więcej

"MASZ SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM"

14.07.2014

Rozpoczyna się rekrutacja do projektu "Masz szansę być aktywnym", PO KL Priorytet VII Działanie 7.4. Rekrutacja będzie trwać do 8 sierpnia 2014r.   Więcej

„Masz szansę być aktywnym”

01.07.2014

Od lipca 2014r. rozpoczęto realizację projektu „Masz szansę być aktywnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.4.  Więcej

Zmiana lokalizacji biur projektów

30.06.2014

Informujemy, że od dnia 30 czerwca 2014 r. ulega zmianie lokalizacja biur projektów pn. „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność” oraz „Czas na aktywność w mieście Jaśle”. Biura projektów zostały przeniesione do budynku przy ul. Kochanowskiego 5 (II piętro). Więcej

PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE

04.06.2014

Szkolenie z zakresu „praca z osobami uzależnionymi/zaburzonymi psychicznie”

W dniu 9 maja 2014r. w Centrum Profilaktyki Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle odbyło się szkolenie z zakresu „praca z osobami uzależnionymi/zaburzonymi psychicznie”. W Szkoleniu uczestniczyli członkowie grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas szkolenia zostały omówione takie zagadnienia jak:
- rodzaje uzależnień oraz chorób psychicznych,
- społeczne funkcjonowanie osób uzależnionych/chorych psychicznie,
- rola rodziny w życiu osoby uzależnionej/chorej psychicznie,
- praca socjalna z osobami uzależnionymi/chorymi psychicznie.
Szkolenie przeprowadził Pan Paweł Stachowicz, psycholog, certyfikowany terapeuta uzależnień.
Więcej

Projekt „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”

04.06.2014

Z dniem 31.05.2014r. zakończyła się realizacja 12 staży zawodowych w ramach projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”. Uczestnicy projektu odbywali staż zawodowy zgodnie z ukończonym kierunkiem kursu na stanowiskach administracyjno – biurowych, kucharza - ciastkarza oraz sprzedawcy.   Więcej

Projekt „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”

04.06.2014

Z dniem 31.05.2014r. zakończyła się realizacja 12 staży zawodowych w ramach projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”. Uczestnicy projektu odbywali staż zawodowy zgodnie z ukończonym kierunkiem kursu na stanowiskach administracyjno – biurowych, kucharza - ciastkarza oraz sprzedawcy.   Więcej

Zasiłek dla opiekunów

29.05.2014

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. 
Więcej

Profilaktyka bólów kręgosłupa

16.05.2014

W dniu 16.05.2014r. odbyło się szkolenie pracowników dotyczące problematyki bólów kręgosłupa przeprowadzone przez nauczyciela oraz słuchaczy w zawodzie technik masażysta Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle (www.mspjaslo.pl).  Więcej

Stypendium Stowarzyszenia SPES

12.03.2014

Szanowni Państwo,
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Więcej

Informacja

06.02.2014

Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjne dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane "OSTOJA" w Woli Bartoryskiej  Więcej

Rozdanie darów w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2013

22.01.2014

W dniu 17.01.2014r. w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2013 zorganizowanej na terenie miasta Jasła przez Terenowy Sztab Akcji nr 224 powołany przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle.  Więcej

PODSUMOWANIE AKCJI „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

17.01.2014

Wzorem lat ubiegłych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle po raz kolejny przyłączył się do Akcji, tworząc Terenowy Sztab Nr 224. Mając na względzie charakter Akcji rozpoczęto zbiórkę darów od 03.12.2013r. do 31.12.2013r.  Więcej

Wolontariat w projekcie "Czas na aktywność w mieście Jaśle"

08.01.2014

Więcej

Realizacja Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2013r.

23.12.2013

W ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle skierował działania do dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaśle i młodzieży Gimnazjum nr 2 w Jaśle.  
Więcej

Ogłoszenie

23.12.2013

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych  Więcej

Informacja

23.12.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że dnia 30 grudnia 2013r. konsultacje prawne zostały odwołane. Więcej

Dodatek energetyczny

18.12.2013

Informujemy, że od 1 stycznia 2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy będą mogły ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia - zryczałtowanego dodatku energetycznego. Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji koordynatora wolontariatu

17.12.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji koordynatora wolontariatu. 
Więcej

Ogłoszenie

13.12.2013

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej  Więcej

Realizacja projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”

10.12.2013

W listopadzie zakończyły się zajęcia kursów: administracyjno – biurowego z obsługą komputera i małą księgowością oraz sprzedawca – magazynier w ramach projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”, PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.  Więcej

Pomóż dzieciom przetrwać zimę

03.12.2013

Wzorem lat ubiegłych w mieście Jaśle organizowana jest akcja charytatywna pod nazwą „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Akcja polega na zbiórce darów rzeczowych w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania, które przekazane zostaną dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej, które zamieszkują na terenie miasta Jasła.

Więcej

Ogłoszenie

28.11.2013

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2014r. Więcej

Informacja

26.11.2013

Konsultacje prawne dla klientów MOPS przeniesione z dnia 2 grudnia 2013r. na dzień 6 grudnia 2013r. godz. 15:15 - 17:15.  Więcej

Program profilaktyczny

22.11.2013

W okresie od września do grudnia 2013r. w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego „Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole ARKA MŁODYCH” prowadzonej przez Parafialny Odział Akcji Katolickiej Parafii Św. Stanisława BM w ramach „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie” realizowany jest program profilaktyczny w formie zajęć tanecznych z elementami muzykoterapii dla dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia jasielskich placówek wsparcia dziennego,  Więcej

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

22.11.2013

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Więcej

Informacja

12.11.2013

Konsultacje prawne dla klientów MOPS, które odbywają się w każdy poniedziałek w godz. od 15:30 do 16:30, w tym tygodniu odbędą się w piątek tj. 15 listopada 2013 w godz. 15:00 - 17:00.  Więcej

Projekt „Wolni od Przemocy”

06.11.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 01.07.2013r. do 31.12.2013r realizuje projekt „Wolni od przemocy” w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2013 r.
Więcej

Realizacja projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”

05.11.2013

W dniu 28.10.2013r. zakończyły się zajęcia kursu kucharz – ciastkarz w ramach projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”, PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1. W kursie wzięło udział 5 uczestniczek projektu, które uzyskały umiejętności m.in. w zakresie sporządzania potraw (w tym potraw mięsnych, jarskich, dietetycznych), sporządzania i wypieku ciast oraz przygotowywania deserów, planowania i rozliczania produkcji, aspektów higieniczno – prawnych z elementami HACCP.  Więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie staży zawodowych.

21.10.2013

Posiadamy możliwość skierowania na 6 - miesięczne staże zawodowe 15 Uczestników projektu „Inwestuję w siebie - stawiam na aktywność”. Realizację stażu zaplanowano w okresie od grudnia 2013r. do maja 2014r. Uczestnicy projektu przed rozpoczęciem staży ukończą następujące kursy zawodowe: administracyjno – biurowy z obsługą komputera i małą księgowością, sprzedawca – magazynier oraz kucharz – ciastkarz.

Więcej

Ogłoszenie

18.10.2013

Zapraszamy do złożenia oferty na pełnienie funkcji asystenta rodziny  Więcej

Mediacje rodzinne

07.10.2013

INFORMUJEMY, IŻ MEDIACJE RODZINNE ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 10.10.2013R. ODBEDĄ SIĘ W DNIU 8.10.2013R. (WTOREK) W GODZINACH OD 16.00 DO 18.00 W BUDYNKU CENTRUM PROFILAKTYKI, TERAPII I WSPARCIA DLA RODZIN PRZY UL. FLORIAŃSKEIJ 8 a    Więcej

Dyżury koordynatora wolontariatu

18.09.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że koordynator wolontariatu w miesiącu wrześniu będzie pełnił dyżury w biurze projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Jaśle” przy ul. Dworcowej 10 w następujących dniach:  Więcej

Spotkanie informacyjne dla wolontariuszy

18.09.2013

W dniu 14.09.2013r. w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle odbyło się spotkanie informacyjne dla wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.  Więcej

Dyżury koordynatora wolontariatu

04.09.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że koordynator wolontariatu w miesiącu wrześniu będzie pełnił dyżury w biurze projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Jaśle” przy ul. Dworcowej 10 w następujących dniach:  Więcej

Informacja

03.09.2013

Zakończyły się zajęcia treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”  Więcej

Mediacje rodzinne

27.08.2013

INFORMUJEMY, IŻ MEDIACJE RODZINNE ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 29.08.2013R. ODBEDĄ SIĘ W DNIU 28.08.2013R. (ŚRODA) W GODZINACH OD 16.00 DO 18.00 W BUDYNKU CENTRUM PROFILAKTYKI, TERAPII I WSPARCIA DLA RODZIN PRZY UL. FLORIAŃSKEIJ 8 a  Więcej

Staże zawodowe

26.08.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie staży zawodowych w ramach projektu „Czas na aktywność w mieście Jaśle”.  Więcej

Spotkanie informacyjne dla wolontariuszy i asystentów rodziny

23.08.2013

W dniu 21.08.2013r. w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle odbyło się spotkanie informacyjne dla wolontariuszy i asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

Więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

09.08.2013

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych oraz świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego dla osób uczestniczacych w projekcie "Inwestuję w siebie-stawiam na aktywność " realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle"
Więcej

Informacja dla pracodawców

07.08.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie staży zawodowych.  Więcej

Dyżury koordynatora wolontariatu

07.08.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że koordynator wolontariatu w miesiącu sierpniu będzie pełnił dyżury w biurze projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Jaśle” przy ul. Dworcowej 10 w następujących dniach:   Więcej

Dużury koordynatora wolontariatu

18.07.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że koordynator wolontariatu będzie pełnił dyżury w biurze projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Jaśle” przy ul. Dworcowej 10 w następujących dniach:  Więcej

Rekrutacja do projektu

17.07.2013

Trwa rekrutacja do projektu realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2013r. Projekt skierowany jest do dzieci z klas 1-3 oraz młodzieży gimnazjalnej z klas 1-3. 
Więcej

Zakończyła się rekrutacja do projektu "Inwestuję w siebie - stawiam na aktywność"

16.07.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że zakończyła się rekrutacja do projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.

Więcej

Zmiany w regulaminie

10.07.2013

Zmiany w „Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność” POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.” Więcej

Informacja

01.07.2013

Informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty polegającej na pełnieniu funkcji asystenta rodziny w Podprogramie Aktywnościi Lokalnej "Razem pokonamy problemy". Więcej

Informacja

19.06.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) informuje, że osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych. Po upływie tego terminu decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych wygasają z mocy prawa.
Aby ponownie, od 1 lipca 2013 r., uzyskać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego konieczne jest złożenie w Ośrodku stosownego wniosku najpóźniej do końca lipca 2013 r.

Od 1 stycznia 2013r. kryteria przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uległy licznym zmianom. Została również wprowadzona nowa pomoc dla osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodzin pod nazwą Specjalny Zasiłek Opiekuńczy. Kryteria jego przyznania oraz nowe kryteria uprawniające do świadczenia pielęgnacyjnego od 1 lipca 2013r. określone zostały poniżej 
Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji asystenta rodziny

13.06.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji asystenta rodziny. Więcej

Projekt „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”

13.06.2013

1 maja 2013r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle rozpoczął realizację projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.  Więcej

Sondaż dotyczący serialu "Głęboka woda""

06.06.2013

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy.   Więcej

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej

05.06.2013

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) i ogłoszenia z dnia 27 maja 2013 roku o otwartym konkursie ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2013 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację w/w zadania. Więcej

Wolontariat w projekcie "Czas na aktywność w mieście Jaśle"

05.06.2013

Więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

27.05.2013

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Więcej

"Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność"

27.05.2013

Rozpoczyna się rekrutacja do projektu  "Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność", POKL Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1. Rekrutacja będzie trwać do 09.07.2013r. Więcej

„Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”

21.05.2013

Od 01 maja 2013r. rozpoczęto realizację projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.  Więcej

Program terapeutyczny

21.05.2013

W okresie od kwietnia do czerwca 2013r. w świetlicy „Radosna Przystań” prowadzonej przez Stowarzyszenie św. Antoniego w Jaśle w ramach „Gminnego programu wspierania rodzin” realizowany jest program terapeutyczny w formie zajęć z zakresu choreoterapii dla dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia jasielskich placówek wsparcia dziennego.  Więcej

Program profilaktyczny

21.05.2013

W okresie od 01.05.2013r. do 31.05.2013r. w świetlicy „Radosna Przystań” prowadzonej przez Stowarzyszenie św. Antoniego w Jaśle w ramach „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie” realizowany jest program profilaktyczny w formie zajęć artystyczno - ceramicznych dla dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia jasielskich placówek wsparcia dziennego.  Więcej

Konferencja dotycząca przemocy wobec osób starszych

10.05.2013

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Jaśle
zaprasza do udziału w KONFERENCJI dotyczącej przemocy wobec osób starszych
pt. ,, Przemóc niemoc”

Konferencja odbędzie się w dn.15.05.2013r. o godz. 10.00
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38 
Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji koordynatora wolontariatu

05.04.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji koordynatora wolontariatu.

Więcej

„Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”

04.04.2013

W dniu 22.03.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”. Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w okresie od 01.05.2013r. do 30.06.2014r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.   Więcej

Ogłoszenie

29.03.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 14.000 euro z dnia 14.03.2013 r. polegającego na pełnieniu funkcji: koordynatora wolontariatu nie zakończyło się wyborem oferty najkorzystniejszej. Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji koordynatora wolontariatu

15.03.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji koordynatora wolontariatu. Więcej

Nabór do projektu "Czas na aktywność w mieście Jaśle"

06.03.2013

Rekrutacja do projektu odbywa się za pośrednictwem pracowników socjalnych w terminie od 06.03.2013r do 29.03.2013r od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Kochanowskiego 3, tel. 13 44 64 328.  Więcej

Ośrodek profilaktyki i terapii uzależnień w Jaśle

11.02.2013

Informujemy, że od dnia 10 stycznia 2013 r. rozpoczął swoją pracę jedyny w powiecie jasielskim Oddział Dzienny dla osób uzależnionych od alkoholu, w którym świadczona jest bezpłatna pomoc z zakresu lecznictwa odwykowego. Nasz Ośrodek świadczy usługi lecznicze w ramach kontraktu z NFZ.  Więcej

Posiedzenie Zespołu Programowego w celu opracowania „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jasła na lata 2013 – 2015”

01.02.2013

W dniu 24.01.2012r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Programowego w celu opracowania „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jasła na lata 2013 – 2015”.  Więcej

Podsumowanie akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2012

22.01.2013

Wzorem lat ubiegłych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle po raz kolejny przyłączył się do Akcji, tworząc Terenowy Sztab Nr 405. Mając na względzie charakter Akcji rozpoczęto zbiórkę darów w lokalnych instytucjach, firmach oraz placówkach oświatowych od 6 do 31 grudnia 2012 r., która poprzedzona została akcją promocyjną w lokalnych mediach, m. in. portalach internetowych oraz w Telewizji Jasło. 
Więcej

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r.

11.01.2013

Sejm RP uchwalił w dniu 7 grudnia 2012r. ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza w szczególności zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 
Więcej

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

02.01.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle wykonując obowiązek zawarty w art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z p6zn. zm.) informuje o wynikach konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2013 roku.

Więcej

Uchronić przed zamarznięciem

21.12.2012

W związku z nadchodzącym okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Jasła o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących osób narażonych na wychłodzenie organizmu, w szczególności o osobach bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych i starszych.

Więcej

Pomóż dzieciom przetrwać zimę

04.12.2012

Ogólnoplska akcja charytatywna. Więcej

Ogloszenie o otwartym konkursie ofert

03.12.2012

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami)
Więcej

Informacja

26.11.2012

Od dnia 27 listopada następuje zmiana pory świadczenia bezpłatnego poradnictwa prawnego.  Więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

15.10.2012

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla osób uczestniczących w projekcie "Czas na aktywność w mieście Jaśle" w 2012r.  Więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

28.09.2012

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla osób uczestniczących w projekcie czas na aktywność w mieście Jaśle w 2012r. Więcej

Odwołane poradnictwo prawne

11.09.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 13.09.2012 r. nie będzie realizowane poradnictwo prawne dla klientów Ośrodka, które odbywało się w czwartki w godzinach od 900 do 1100 w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wspierania Rodzin przy ul. Floriańskiej 8a.

Więcej

Nowe kryteria dochodowe od 01.10.2012r.

06.09.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje:

Od dnia 1 października 2012 r. obowiązywać będą nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty świadczeń pieniężnych.

Więcej

Stypendia szkolne - WAŻNE!

31.08.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje: 
Od dnia 1 października 2012 r. kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne w przeliczeniu na jednego członka rodziny wynosi 456,00 zł.  
Więcej

Okres zasiłkowy 2012/2013

31.08.2012

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2012/2013 będą przyjmowane od 01.09.2012r. w Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Floriańskiej 8a w Jaśle w poniedziałki w godzinach od 800 do 1700, a w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 800 do 1500.
Więcej

Nowe kryteria w świadczeniach rodzinnych

27.08.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż od 1 listopada 2012 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 959) ustala podniesione kwoty kryteriów dochodowych oraz kwoty zasiłków rodzinnych.  Więcej

Poradnictwo rodzinne

20.08.2012

Od 22 sierpnia 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle oferował będzie nową formę wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.  Więcej

Kolonia profilaktyczna w Zakopanem

16.08.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizując zadania w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodzin na rok 2012-2014 których celem jest praca z rodziną i pomoc w opiece i wychowaniu dziecka zorganizował kolonię profilaktyczną w Zakopanem.   Więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

16.08.2012

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji asystenta rodziny.  Więcej

Stypendium szkolne 2012/2013

13.08.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle przypomina, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013 przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2012r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października w siedzibie MOPS w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3.    Więcej

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

01.08.2012

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2012r. Więcej

OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013

20.07.2012

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2012/2013 będzie można składać począwszy od 01.09.2012r. w Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Floriańskiej 8a w Jaśle w godzinach od 8.00-15.00.
Okres zasiłkowy 2012/2013 rozpoczyna się 01.11.2012r. i będzie trwał do 31.10.2013r.  Więcej

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2012/2013

20.07.2012

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013 będzie można składać począwszy od 01.08.2012r. w Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Floriańskiej 8a w Jaśle w godzinach od 8.00-15.00.
Okres świadczeniowy 2012/2013 rozpoczyna się 01.10.2012r. i będzie trwał do 30.09.2013r.  Więcej

Ogłoszenie o naborze na STREETWORKERA

19.07.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle poszukuje kandydatów na świadczenie usług STREETWORKERA wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Jasła w okresie od 01.08.2012 r. do 14.09.2012 r.  Więcej

Ogłoszenie w sprawie udzialu w komisji konkursowej

11.07.2012

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) i ogłoszenia z dnia 5 grudnia 2011 roku o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekunczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, oraz specjalistycznych ustug opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2012 roku Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Jasle informuje, ze istnieje mozliwosc uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wylączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania zlożonych ofert na realizację w/w zadania.  Więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

10.07.2012

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Jaśle ul. Kochanowskiego 3, 38 - 200 Jasło ogłasza nabór
na stanowisko urzędnicze - referent. Więcej

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

05.07.2012

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).  Więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

02.07.2012

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie uslug szkoleniowych na terenie miasta Jasla dla osób uczestniczacych w projekcie ,,Czas na aktywność w mieście Jaśle" w 2012r.
- dotyczy części nr VI.
Więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

02.07.2012

Działajac na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami) 
Więcej

Podsumowanie konkursu plastycznego „Stop przemocy wobec dzieci 2012”

28.06.2012

W dniu 27.06.2012 r. w budynku Jasielskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie międzyszkolnego konkursu plastycznego pod nazwą „Stop przemocy wobec dzieci 2012”. Ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody dla laureatów.  Więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

26.06.2012

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  na zorganizowanie i przeprowadzenie uslug szkoleniowych na terenie miasta Jasla dla osób uczestniczących w projekcie ,,Czas na aktywność w miescie Jaśle" w 2012r.  Więcej

Finał konkursu plastycznego

22.06.2012

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że wyłoniono już zwycięzców międzyszkolnego konkursu plastycznego „Stop przemocy wobec dzieci 2012”.   Więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

06.06.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ogłasza przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla osób uczestniczących w projekcie Czas na aktywność w mieście Jaśle w 2012r. Więcej

Zasiłek szkolny

04.06.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje o możliwości skorzystania z jednej z form pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. z zasiłku szkolnego.

Więcej

Stypendium szkolne 2012/2013

04.06.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013 przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2012r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października w siedzibie MOPS w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3.   

Więcej

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

22.05.2012

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).   Więcej

Konkurs plastyczny „Stop przemocy wobec dzieci 2012”

11.05.2012

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji działań profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów uczęszczających do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.   Więcej

Poradnictwo specjalistyczne

09.05.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że:

- od dnia 9 maja 2012r. poradnictwo psychologiczne dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych odbywać się będzie w każdą środę w godzinach 9:30 - 11:30;

- od dnia 9 maja 2012r. spotkania grupy wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych odbywać się będą w każdą środę w godzinach 11:30 - 13:30;

- od dnia 15 maja 2012r. mediacje dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych odbywać się będą w każdy wtorek w godz. 16:00 - 18:00. 
Więcej

Nabór specjalistów do przeprowadzania indywidualnej terapii psychologicznej

27.04.2012

Ogłoszenie o naborze specjalistów do przeprowadzania  indywidualnej terapii psychologicznej z uczestnikami projektu "Czas na aktywność w mieście Jaśle" w 2012r." Więcej

Nabór na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej

27.04.2012

Nabór na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej w projekcie systemowym "Czas na aktywność w mieście Jaśle" w 2012r." Więcej

Nabór trenerów do prowadzenia grup wsparcia

27.04.2012

Ogłoszenie o naborze trenerów do prowadzenia grup wsparcia  w projekcie systemowym "Czas na aktywność w mieście Jaśle" w 2012r." Więcej

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

27.04.2012

Nabór na stanowisko asystenta rodziny w projekcie systemowym "Czas na aktywność w mieście Jaśle" w 2012r."
Więcej

Informacja o nowej stronie internetowej dotyczącej formy opieki nad dziećmi do lat 3

23.03.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w nawiązaniu do pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 9.03.2012 informuje, że została utworzona strona internetowa dotycząca form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona ta dostępna jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl.   Więcej

Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle

23.03.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od stycznia 2012 roku realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na mocy uchwały Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 października 2011r. Nr XVI/138/2011 Ośrodek został wyznaczony jako podmiot właściwy dla realizacji zadań z zakresu organizacji pracy z rodziną.  Więcej

Strona internetowa dotycząca form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

16.03.2012

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje o zakończeniu pierwszego etapu prac nad stroną internetową dotyczącą form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  Więcej

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami oświaty

14.03.2012

W dniu 13.03.2012 r. w budynku Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin odbyło się spotkanie informacyjne z kadrą kierowniczą miejskich placówek oświatowych. Jego celem było zapoznanie uczestników z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Więcej

Wspólne szkolenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

12.03.2012

W dniach 8 i 9 marca 2012 r. w budynku Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin odbyły się warsztaty szkoleniowe skierowane do osób zajmujących się pracą z indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej w ramach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.  Więcej

Zespół Interdyscyplinarny szkoli swoich pracowników

06.03.2012

W dniu 02.03.2012 r. odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle szkolenie skierowane do pracowników podmiotów działających w Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej

Poradnictwo specjalistyczne

02.03.2012

Od dnia 5 marca 2012r w budynku przy ul. Floriańskiej 8A w Jaśle prowadzone będzie poradnictwo prawne, psychologiczne oraz mediacje wg poniższego harmonogramu.  Więcej

Zespół Interdyscyplinarny na konferencji „Prawa ofiar przestępstw”

01.03.2012

W dniu 28.02.2012 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Prawa ofiar przestępstw”. Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Stanisław Uliasz. Na konferencji obecni byli również członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Jasła.  Więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

20.02.2012

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle informuje o wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, 38-200 Jasło. Więcej

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

17.02.2012

W ramach kampanii „Tydzień pomocy ofiarom przestępstw”, której koordynatorem na Podkarpaciu jest Stowarzyszenie Nowy Horyzont, na terenie województwa podkarpackiego będą pełnione dyżury specjalistów, przedstawicieli różnych instytucji i służb dla wszystkich obywateli zgłaszających się po pomocy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.nowyhoryzont.eu.   Więcej

Spotkanie informacyjne w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle

17.02.2012

W dniu 14 lutego 2012 r. w sali Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle odbyło się spotkanie informacyjne na temat realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.).  Więcej

Podsumowanie akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2011

01.02.2012

W dniu 26.01.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie przebiegu akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2011 zorganizowanej na terenie miasta Jasła przez Terenowy Sztab Akcji nr 21 powołany przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle. Spotkanie zakończyło się rozdaniem zebranych darów dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących z terenu naszego miasta.  Więcej

Uchronić przed zamarznięciem

30.01.2012

W związku z utrzymującymi się na terenie miasta Jasła ujemnymi temperaturami oraz intensywnymi opadami śniegu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Jasła o przekazywanie wszelkich informacji o osobach narażonych na wychłodzenie organizmu w szczególności o osobach bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych i starszych.   Więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

19.01.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ksiegowego.

Więcej

Uruchomiona została witryna internetowa Zespołu interdyscyplinarnego

17.01.2012

W dniu 16.01.2012 r. podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Jasła zaprezentowana została witryna internetowa Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działająca od miesiąca stycznia 2012 r. pod adresem elektronicznym www.stopprzemocyjaslo.pl.

Więcej

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

13.01.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje o naborze na stanowisko asystenta rodziny.  Więcej

Bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne

13.01.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.), zaprasza mieszkańców miasta Jasła, szczególnie rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego.   Więcej

Konsultacje prawne

12.01.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizując obowiązek ustanowiony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.),zaprasza mieszkańców miasta Jasła do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego.
Więcej

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

03.01.2012

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).  Więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

03.01.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jaśle w 2012r.  Więcej

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

28.12.2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle wykonując obowiązek zawarty w art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) informuje, o wynikach konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2012 roku.  Więcej